JP Oikarinen

Kokemusta ja näkemystä yli 25 vuoden ajalta

Olemme avustaneet asiakkaitamme yritysjärjestelyissä ja rahoitusratkaisuissa jo yli 25 vuotta. Asiantuntemuksemme ja neuvomme perustuvat aina asiakkaan kanssa tehtyyn tilanneanalyysiin sekä tarvekartoitukseen. Tavoitteena ja lopputuloksena on kuhunkin tilanteeseen sopivin ratkaisu.

2000-luvulla olemme toteuttaneet yhdessä yrittäjien kanssa n. 200 erilaista yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostoimeksiantoa. Yritysten arvonmääritykset tehdään usein osana yritysjärjestelyitä sekä sukupolvenvaihdoksia. Myös erilaiset rahoitusratkaisut ovat useimmiten olennainen osa kokonaistarkastelua. OTK, MBA Juha Oikarinen toimii näissä toimeksiannoissa tarvittaessa myös yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Osaamisalueemme kattavat mm.

Sukupolvenvaihdokset - kokonaispalveluna suunnittelusta toteutukseen sisältäen tarpeen mukaan lähtötilanteen ja luopujan sekä jatkajan tarpeiden ja odotusten kartoituksen, arvonmäärityksen, sopivien toteutusvaihtoehtojen tarkastelun, verotus- ja rahoitusasiat sekä tarvittavien asiakirjojen laadinnat
Yrityksen omistajien avustaminen yrityskaupoissa ja muissa omistus- ja yritysrakenteiden muutoksissa
Arvonmääritykset osana laajempaa kokonaisuutta taikka itsenäisinä toimeksiantoina. Käytämme PK-maailmaan sopeutettuja tavanomaisia arvonmääritysmenetelmiä kuten kassavirtapohjaista tuottoarvomääritystä, substanssiarvoa ja taloudellisen lisäarvon mallia sekä määrittelemme myös, miten verottaja tarkastelee yrityksen arvoa
Rakennejärjestelyt, kuten sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot, yhtiömuodon muutokset, yhtiöiden purkaminen sekä näihin liittyvät suunnittelu- ja arviointitehtävät
Rahoitusratkaisut liittyen yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdostilanteisiin, investointeihin tai rahoituksen ongelmatilanteisiin
Yhtiö- ja sopimusjuridiikan sisältäen myös yritysjärjestelyihin liittyvät yritysten juridiset tarkastukset (Legal Due Diligence) sekä erilaisten kauppakirjojen, osakassopimusten, osakeantien ja muiden asiakirjojen laadinta

 


 

+358 400 446 878
juha.oikarinen@jpoikarinen.fi

Antinkuja 6 A,
FI-02230 Espoo, FINLAND