JP Oikarinen

Yritysjuridiikan asiantuntija

JP Oikarinen & Co Oy on PK-yritysten yritysjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin, arvonmäärityksiin, rahoitusjärjestelyihin ja liike- ja sopimusjuridiikkaan erikoistunut asiantuntijayritys.

 


 
  • Sukupolvenvaihdokset - kokonaispalveluna suunnittelusta toteutukseen
  • Yrityksen omistajien avustaminen yrityskaupoissa ja muissa omistus- ja yritysrakenteiden muutoksissa
  • Arvonmääritykset osana laajempaa kokonaisuutta taikka itsenäisinä toimeksiantoina
  • Rakennejärjestelyt, kuten sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihdot, yhtiömuodon muutokset ja yhtiöiden purkaminen
  • Rahoitusratkaisut liittyen yritysjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdostilanteisiin, investointeihin tai rahoituksen ongelmatilanteisiin
  • TEM:n auktorisoima Viestinvaihto- ja Balanssikonsultti
  • Yhtiö- ja sopimusjuridiikka sekä Legal Due diligence -palvelut


 

Gsm +358 400 446 878
Puh. +358 9 6129 3262
Fax +358 9 6129 3230

juha.oikarinen@jpoikarinen.fi

Spektrin Kvintti,
Metsänneidonkuja 12,
FI-02130 Espoo, FINLAND